Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446428

Điều phối hoạt động phối hợp Lao/HIV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh


Nhằm đánh giá các hoạt động phối hợp chương trình HIV/Lao, dự thảo kế hoạch phối hợp giai đoạn 2018 – 2020, sáng ngày 25/10/2017 tại Hội trường Bệnh viện Lao và phổi tỉnh Quảng Ninh Ban điều phối Lao/HIV tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Giao ban điều phối chương trình phòng, chống HIV/AIDS và Lao”.Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, lãnh đạo Bệnh viện Lao và phổi tỉnh, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách chương trình Lao, phòng khám điều trị ngoại trú HIV/AIDS của các đơn vị y tế trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban điều phối Lao/HIV tỉnh Quảng Ninh chủ trì Hội nghị.

 

                              Ảnh: Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn – PGĐ Sở Y tế  chỉ đạo Hội nghị

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở Y tế, hoạt động phối hợp Lao/HIV đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến 30/6/2017 Quảng Ninh có 5.277 người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn và quản lý được; 12 phòng khám điều trị ngoại trú đang điều trị cho 4.797 bệnh nhân trong đó có 132 trẻ em; Phát hiện chủ động lao bẳng cách sàng lọc triệu chứng nghi lao trên người nhiễm HIV đã được triển khai thường quy tại tất cả các cơ sở chăm sóc điều trị HIV/AIDS. Theo báo cáo HIV-QUAL vòng 9 tại Quảng Ninh, tỷ lệ được sàng lọc là 93,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị dự phòng mắc lao bằng INH trên tổng số người nhiễm HIV/AIDS còn khá thấp (49,7%). Bệnh viện Lao và phổi đã sử dụng kỹ thuật Xpert để chẩn đoán mắc lao cho người nhiễm HIV. Từ năm 2014 đến 30/6/2017 đã thực hiện 3663 mẫu, trong đó có 378 người nhiễm HIV nghi mắc lao được xét nghiệm (tỷ lệ 10,5%). Hoạt động tư vấn và xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao cũng được duy trì. 6 tháng đầu năm 2017, có 663 bệnh nhân lao đăng ký điều trị. 85% bệnh nhân được tư vấn và xét nghiệm HIV. 90,2% bệnh nhân lao/HIV được điều trị đồng thời cả ARV và lao.


 

               Ảnh: Đ/c Lê Thị Hoa – Giám đốc TTPC HIV/AIDS tỉnh báo cáo về hoạt động Lao/HIV

Triển khai thực hiện Quyết định 773//QĐ-BYT ngày 08/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng chống bệnh Lao, giai đoạn 2016-2020” đồng chí Vũ Văn Thông, phó giám đốc Bệnh viện Lao và phổi đã trình bày Dự thảo Kế hoạch phối hợp giữa công tác phòng chống và HIV/AIDS và phòng chống Lao tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018 – 2020.  Theo đó, Ban điều phối Lao/HIV tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đào tạo và đào tạo lại cho cho cán bộ cảu hai chương trình, mở rộng độ bao phủ của Gene Xpert, quản lý và điều trị sớm cho người mắc lao nhiễm HIV thông qua cải tiến chất lượng và lồng ghép dịch vụ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban điều phối Lao/HIV tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị và đánh giá cao những kết quả đạt được của hoạt động phối hợp Lao/HIV trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp phòng, chống HIV và phòng, chống bệnh Lao; tăng cường công tác giám sát hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; tăng cường tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV cho bệnh nhân lao, điều trị dự phòng mắc lao bằng INH cho người nhiễm HIV; điều trị đồng thời ARV và lao cho bệnh nhân đồng nhiễm. Với những ý kiến đóng góp của các đại biểu cho bản dự thảo “Kế hoạch phối hợp giữa công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống Lao, giai đoạn 2018 – 2020” giao Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tổng hợp, phối hợp với Bệnh viện Lao và phổi, phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế để hoàn thiện bản Kế hoạch.