Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
449240

Quyết định ban hành hướng dẫn quản lý cung ứng thuốc kháng HIV trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Cục phòng, chống HIV/AIDS ban hành Quyết định số 165/QĐ-AIDS ngày 25/8/2014 về việc ban hành hướng dẫn quản lý cung ứng thuốc kháng HIV trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS tải tại đây