Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
449283

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS 

(Ban hành Theo Công văn số 290/CV-TTPC HIV-AIDS ngày 09/5/2017)

1. Thủ tục cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. alt

2. Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.