Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446645

Hội nghị tổng kết Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên

Được sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ), Bộ Y tế triển khai từ năm 2006 -2011

Kết thúc Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên: Sự đổi thay tích cực ở đất mỏ

Sau 5 năm thực hiện Dự án phòng chống căn bệnh thế kỷ, sức lan tỏa của Dự án đến nhận thức giới trẻ ngày càng thể hiện rõ rệt.