Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446644
Phòng Tổ chức - Hành chính


1. Trưởng Phòng: Nguyễn Duy Thanh

Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 518 630
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING2. Phó Phòng: Đỗ Thị Thu Trang

Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 518 483
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING


3. Phó Phòng: Nguyễn Ngọc An

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 518 630
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING


4. Hoàng Thị Thu Trang: Nhân viên

Nam sinh: 1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân KHXH và Nhân văn
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 518 483
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING


5. Lã Minh Tiến: Nhân viên

Năm sinh: 1991
Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0936 640 067
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING


6. Nguyễn Thị Loan: Thủ Kho

Năm sinh: 1985
Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan: 0333 627 422
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING


7. Nguyễn Thị Hạnh: Văn Thư -tạp vụ

Năm sinh: 1987
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Văn thư
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 627 422
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING


8. Đặng Ngọc Thịnh: Lái xe

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 627 422
Email: @gmail.com


7. Nguyễn Đại Hải: Bảo vệ

Năm sinh: 1968
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 627 422
Email: @gmail.com


8. Trịnh Thị Tươi: Bảo vệ

Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 627 422
Điện thoại di động: 
Email: @gmail.com        Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Bộ Y tế, về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;