Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
421668
Phòng Kế hoạch - Tài chính


Trưởng Phòng: Vũ Duy Hiếu

Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán - Tài chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 618 068
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING '; document.write(''); document.write(addy_text95316); document.write('<\/a>'); //-->\n JLIB_HTML_CLOAKING

Phó Phòng: Vũ Thị Hoa

năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Y tế công cộng
Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 566 522
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

1. Lưu Thùy Linh: Nhân viên

Năm sinh: 1991
Trình độ chuyên môn: Y sỹ Đa khoa
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 0333 556 522
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

3. Mai Thu Hà: Kế toán

Năm sinh: 1985
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ- Tài chính Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 618 068
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

 

4. Đặng Xuân Thuỷ: Kế toán

Năm sinh: 1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 618 068
Email:  JLIB_HTML_CLOAKINGQUI  ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM  VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH