Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446644
Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Trưởng Phòng: Vũ Duy Hiếu

Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán - Tài chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 618 068
Email: hieu JLIB_HTML_CLOAKING

2. Phó Phòng: Vũ Thị Hoa

năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Y tế công cộng
Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 566 522
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

3. Lưu Thùy Linh: Nhân viên

Năm sinh: 1991
Trình độ chuyên môn: Y sỹ Đa khoa
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 0333 556 522
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

4.  Phạm Tiến Hưng: Nhân viên

Năm sinh: 1991
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Y học dự phòng
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 0333 556 522
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

 

5. Mai Thu Hà: Kế toán

Năm sinh: 1985
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ- Tài chính Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 618 068
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

 

6. Đặng Xuân Thuỷ: Kế toán

Năm sinh: 1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 618 068
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

7. Hoàng Thị Hoa: Nhân viên

Năm sinh: 1985
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính-Kế toán
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 0333 556 522
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

 


QUI  ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM  VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH