Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446644

Mô hình Tổ chức Khoa xét nghiệm

1. Trưởng Khoa: Lưu Thanh Hải

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK1
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 618 199
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

2. Đỗ Thị Lan: Nhân viên

Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng Trung học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 618 199
Email: @gmail.com

3.Nguyễn Thị Tuyển: Nhân viên

Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 618 199
Email: @gmail.com


Khoa xét nghiệm HIV/STIs

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA XÉT NGHIỆM HIV/STIS