Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446645
Khoa Truyền thông và Can thiệp

1. Trưởng Khoa: Bùi Kim Chung

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y tế công cộng
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 611970
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING


2, Phó Khoa: Trần Hồng Phong

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y tế công cộng
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 611970

2. Tạ Minh Nguyệt: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 611 970
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

3. Nguyễn Thị Quý: Nhân viên

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Y tế công cộng

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan: 0333 611 970

Email:CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA TRUYỀN THÔNG CAN THIỆP VÀ HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG