Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
421668

Mô hình Tổ chức Khoa Truyền thông và Can thiệp


1. Phó Khoa: Bùi Kim Chung
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 618 168
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

2. Tạ Minh Nguyệt: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 611 970
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING


3. Nguyễn Thị Quý: Nhân viên

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Y tế công cộng

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan: 0333 611 970

Email:


Khoa Truyền thông Can thiệp và Huy động Cộng đồng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA TRUYỀN THÔNG CAN THIỆP VÀ HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG