Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446644

Mô hình Tổ chức Khoa Quản lý Điều trị


1. Trưởng Khoa: Vũ Văn Hiền
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 620 249
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING  
2. Ngô Quang Hiếu: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Y sỹ Đa khoa 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 620 249
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

3. Phạm Thanh Tuấn: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 620 249
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING
4. Nguyễn Hoài Thu: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 0333 620 249
Email: JLIB_HTML_CLOAKING


Khoa Quản lý Điều trị

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA TƯ VẤN CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS