Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446644
Khoa Giám sát

1. Trưởng Khoa: Đoàn Thị Hương Mai

Năm sinh: 1969
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0333 816 015
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

2. Phạm Thị Tuyết Dung: Nhân viên

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng Trung học

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan: 0333 816 015

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

3. Bùi Ngọc Hiếu: Nhân viên

Năm sinh: 1989
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Y tế công cộng 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 816 015
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

4. Hoàng Thị Hường: Nhân viên

Năm sinh: 1984
Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng Trung học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0333 816 015
Email:  JLIB_HTML_CLOAKINGTrình độ chuy

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA GIÁM SÁT HIV/AIDS/STIS